Ajuntaments

Arxiu Històric de Sabadell

La Secció d’Imatge i So de l’Arxiu Històric de Sabadell gestiona els fons d’imatges generats per l’Ajuntament, però també multitud de donacions procedents d’entitats, empreses i/o particulars. En els darrers anys, s’ha fet un important esforç en el seu tractament, assolint la descripció de 130.000 ítems i la digitalització de 110.000 imatges.

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès

L’Arxiu Municipal gestiona els fons d’imatges generats i rebuts per l’Ajuntament, així com aquells fons i col·leccions privades que han ingressat a l’arxiu per la seva gestió i conservació. En total, l’Arxiu conserva més de 500.000 imatges, de les quals cal destacar, per volum i qualitat, les que conformen el Fons Cabanas i el Fons Premsa Local.

Arxiu Municipal deTavertet

L’Arxiu Municipal de Tavertet gestiona els fons d’imatges generats i rebuts per l’Ajuntament, entre els quals cal destacar els fons relacionats amb el patrimoni natural, històric i arquitectònic del municipi,  i acull també especialment el fons de la Colla Gegantera de Tavertet.